สมัครออนไลน์

 

สินเชื่อรถคือเงิน 

My Car My Cash ต้องการเงินสดรถช่วยได้

 

มีเงินใช้
รถยังมีขับ

อนุมัติเเล้วรับเงิน
ภายใน 1 วัน

ให้ วงเงินสูงสุด 140%*
ของราคาประเมิณ

ผ่อนสบาย
นานสูงสุด 72 เดือน

 

 

 

คุณสมบัติ

อายุ 20 - 60 ปี หรือรวมการผ่อนไม่เกิน 65 ปี

มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ

ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นชาวไทย เเละมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

 

 

เอกสารที่ต้องใช้

บัตรประจำตัวประชาชนเเละสำเนา

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ( ย้อนหลัง 6 เดือน )

สลิปเงินเดือน หรือนักสือรับรองเงินเดือนล่าสุด

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง ( กรณีมีประกันภัยอยู่เเล้ว )

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ต้องการรับวงเงินโอนเข้าภายหลังสินเชื่อได้รับการอนุมัติ

หนังสือสัญญาเช้าซื้อฉบับเดิม

 

บริหารการตลาดโดย

52/1 ซอย ลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์)

คลองเจ้าคุณสิงห์ วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-539-0995-6

พบกับเราได้ใน Facebook